Domovská stránka

Čím se zabývám


Grafologie písma


K čemu grafologický rozbor slouží:

Grafologie je psychologická projekční metoda která zkoumá osobnost pisatele  na základě neuvědomělých procesů – skrze jeho písemný projev. Rukopis dokáže o pisateli říci více než mnoho vyřčených slov. Písemný projev totiž odhaluje náš „vnitřní život“, povahu, temperament a charakterové vlastnosti.

  • Každému, kdo se snaží o uvědomělé a hlubší sebepoznání, grafologický rozbor poslouží jako nasměrování na cestě sebereflexe, poznání dobrých i špatných vlastností a rozvoje svých dispozic.
  • Grafologický posudek může pomoci při volbě vhodného zaměstnání či při výběru kandidáta na danou pozici (rozbor je zaměřen na konkrétní vlastnosti: kreativita, zodpovědnost, sociálnost, samostatnost, organizační schopnosti, týmovost nebo individuálnost apod. – lze snadno odhalit i chtěné předstírání a přetvářku).
  • Rozbor písma může odhalit i skrývanou úzkost, psychickou nevyrovnanost či nástup psychické poruchy (v kombinaci s kresebnými či dalšími technikami).

Co je ke grafologickému rozboru potřeba:

  • Kancelářský nelinkovaný papír formátu A4 (ne tvrdá čtvrtka, ne útržek papíru s krátkou poznámkou)
  • Psací písmo (ne tiskací)
  • Propiska (nikoli tužka, ani pero)
  • Autorský text s podpisem (na obsahu nezáleží, text ale nesmí být opsaný!)

K rukopisu připište základní informace o pisateli, které nejsou z písma zjistitelné: věk, pohlaví, vzdělání a profesi. Uveďte také, na co se chcete zaměřit a z jakého důvodu máte o grafologický rozbor zájem.

Hirudoterapie


Metoda prověřená staletími. Přikládání pijavice lékařské – hirudo medicinalis.

Využívá se nejen mezi léčiteli a terapeuty, ale čím dál více mezi lékaři, především v rekonstrukční chirurgii, estetické medicíně a dalších oborech lékařství. Čím dál více výzkumů se zabývá působení pijavic a analýzou účinných látek, jež vypouštějí do svého hostitele, což se bude s úspěchem využívat v budoucnu také při léčbě pohybového aparátu. Pijavky mají však nejen léčebný účinek, ale i preventivní a detoxikační .

Co pijavka dává do těla za látky ?

Vypouští do těla hostitele hirudin, látku podobnou heparinu, ale také kalin, analgetika, vasodilatancia, látky s antibiotickými i antivirotickými účinky, acetylcholin a spoustu dalších látek majících léčebný účinek. Těchto léčebných látek pijavka produkuje více jak 100!

Hirudoterapie je vhodná jako doplněk léčby i jako léčba samotná při nejrůznějších zdravotních potížích. Pijavky se mohou přikládat více způsoby. Mimořádně důležitá je spolupráce klienta, bez jeho odpovědného přístupu bude jakákoliv snaha marná.

Jak léčba probíhá

Pijavky se přikládají na tělo, dle určitého schématu a u každého problému je přiložení jiné. Při jednom sezení se přikládá 1 až 12 pijavek.

Před léčbou pijavkami není vhodné kouřit, pít alkohol, používat jakékoliv krémy, deodoranty, parfémy, parfémované sprchové gely či mýdla. Pijavky se pak nemusí přisát. Důležité je aby klient byl dobře zavodněn, také po samotné terapii je nutné, aby léčená osobo přijímala dostatečné množství tekutin.

Délka léčebného sezení je různá, obvykle 30 – 120 min. Po napití se pijavka sama pustí, ranky pak mohou následně ještě 3 – 24 hodin krvácet. Klientovi se ranka zafixuje do doby než přestane krvácet, pak je vhodné nechat ranku volně. Ranka někdy dost svědí – neškrábat. Doporučím na svědění masti . Pijavka je na jedno použití a pijavky si odnášíte domů ve své sklenici.

Konzultace


Nabízím konzultace, ve kterých mám osobní zkušenost , která může skrze sdílení rozšířit úhel pohledu klienta a inspirovat k praktickému kroku či dalšímu nápadu.

V rámci konzultací používám širokou paletu nástrojů mapování slabých a silných stránek, balančního kola cílů a priorit, definice cílů dle SMART  a další techniky .

Jelikož jsem působila 17 let v obchodní sféře , nabízím průvodce začínajícím obchodníkům a obchodním manažerům.

Podělím se o svoje zkušenosti z praxe plus propojení koučovacích technik k dosažení výsledků.

Koučink


Co je koučink?

Když se řekne kouč nebo koučink každý si představí něco jiného. Někdo sportovního trenéra, který instruuje hráče na hřišti co mají dělat a dává jim zpětnou vazbu co se jim daří a na čem mají zapracovat. Jiný si představí poradce/konzultanta, který poté co mu sdělíte problém, najde jeho příčinu a doporučí vám následně postup pro změnu. Někdo si plete koučink s mentorinkem a očekává sdílení zkušeností, jiný si spojuje koučování s psychoterapií. 

Osobně jsem se setkala se zaměňováním koučování a poradenství a často slýchala „tak mi řekněte co mám dělat?“ O tom ale naše koučování není. Vy jste odborníci na vaši oblast, my na oblast koučování. Nemusíme rozumět tématu a přesto můžeme klást vhodné otázky a řídit koučovací proces a podporovat vás v uvědomění a rozvoji.

Snažíme se také vhodně pracovat se zpětnou vazbou, věříme, že je důležitá především v přímé komunikaci tzv. „tady a teď“, toho co vidíme, slyšíme a vnímáme, ale může být kontraproduktivní pokud je příliš častá, vychází z toho co si jako koučové myslíme a může tak vytvářet i závislost klienta na koučovi. Klient pak není schopen sám hledat odpovědi na otázky, ale chodí si pro odpovědi ke koučovi. Naším cílem je, aby si klient na své odpovědi přišel sám a mohl tak zažít hlubší uvědomění své situace. Využíváme k tomu řadu koučovacích technik ať už tzv. transakční techniky podporující (zjednodušeně) Váš pohyb z bodu A do bodu B, tak hlubší transformační techniky, které podporují vnitřní zkoumání sebe sama na úrovni Vašich přesvědčení a hodnot. Zaměřujeme se také na koučování vnějších systémů (firemních i rodinných) a vnitřních systémů tzv. týmů či pod osobností uvnitř sebe sama.

Při koučování se nezabýváme minulostí, hledáme v ní pouze pozitivní zdroje a zkušenosti, naším cílem je mapovat současný stav a hledat možnosti jak jej změnit k větší spokojenosti. Někdy se může stát, že je pro klienta nejprve vhodná psychoterapie, v tomto případě koučování ukončujeme a nabízíme kontakt na psychoterapeuta.

Koučujeme dle etického kodexu kouče ICF (mezinárodní federace koučů). Samozřejmostí je pro nás naprostá mlčenlivost ohledně obsahu koučování a informací, které nám klient při koučování sdělí. Pokud používáme příklady z praxe nikdy neuvádíme jméno a detaily. Více o kodexu se můžete dozvědět níže. 

www.coachfederation.cz/cz/pro-klienty/eticky-kodex.html

Jak koučování probíhá?

V prvé řadě si popovídám jaká jsou Vaše očekávání, co je koučování a v čem Vás může podpořit. Ke koučování je vhodný pouze klient, který sám chce tj. přichází dobrovolně z vlastního přesvědčení. Pokud přichází „za trest“, protože ho např. poslal šéf, aby se opravil, koučování nebude fungovat. Já jsem zodpovědná za proces koučování, koučovaný za vlastní rozvoj. 

Dále si vyzkoušíte ochutnávkový koučink a v případě zájmu se domluvíme na úvodním počtu sezení. Pro dlouhodobý rozvoj doporučujeme delší spolupráci, ze začátku minimálně 6 sezení s odstupem cca 14 dnů. Koučujeme ale i tzv. SOS. Upřednostňujeme osobní setkání, nicméně můžeme koučovat i na dálku přes skype případně telefon. 

Jaká témata koučuji? 

Koučuji v podstatě všechna profesní i osobní témata pokud není pro ně vhodnější psychoterapie nebo konzultace.

Workshopy


Šijeme workshopy a školení na míru, v oblastech, se kterými máme osobní zkušenost. Spolupracuji s Janou Veverkovou osobní koučkou s mnohaletou zkušeností.

Umíme připravit jednorázové workshopy i tématicky na sebe navazující.

V rámci přípravy workshopů se držíme hesla „méně je někdy více“.

Využíváme vlastní model :

MYŠLENKA – ZÁŽITEK – UVĚDOMĚNÍ – KROK

Vycházíme z přesvědčení, že všeho moc škodí a to se týká i informací. Proto se snažíme připravit rozvojový den či půl den tak, aby informací bylo méně a účastník workshopu či školení z něj odcházel minimálně s jednou nosnou myšlenkou, jedním zážitkem, uvědoměním a jedním malým krokem, který v praxi udělá. Občas slyšíme, že školení nefunguje, že je to stejně vše teorie a návody. Otázkou je proč tomu tak je? Naší odpovědí je, že nehledáme jak teorii propojit s praxí, nehledáme jak dělat věci jinak. Možná často očekáváme, že po absolvování školení změna nastane sama od sebe a budeme hned dělat věci jinak. Neuvědomujeme si však, že žijeme v zajetí našich návyků, myšlenkových vzorců a automatických reakcí a že bez tréninku a práce ani změna a rozvoj nejde. 

Organizace workshopů

Jsme schopné ušít workshop či školení na míru dle Vašich potřeb, v oblastech se kterými máme osobní zkušenost. Téma může být jednorázové nebo na pokračování v rozsahu 3 hod. až 1 dne. V rámci workshopů využíváme i koučování techniky a otázky, naším cílem je vtáhnout účastníky do tématu tak, aby sami utvářeli průběh dle svého zadání. 

Témata workshopů

Rodič, Dítě, Dospělý v běžné komunikaci (Transakční analýza v praxi). Toto téma přináší jiný pohled na to, proč selhává komunikace dospělých ať už doma či ve firmě a přináší tipy pro trénování jak jinak v komunikaci fungovat. 

Náš vnitřní svět I. Na workshopu si klademe otázky kdo jsme? co umíme? v jakém prostředí žijeme? jak se chováme? jaká jsou naše přesvědčení? role? a hodnoty? (Neurolingvistické úrovně v praxi). Cílem je získat náhled do svého vnitřního světa a zjistit co jej vše ovlivňuje. 

Náš vnitřní svět II. Na tomto workshopu zkoumáme hravou formou své vnitřní podosobnosti, jejich silné a slabé stránky, motivace, cíle, chování, přesvědčení a hodnoty. 

Řízení vlastní energie –  jak jsme na tom s vlastní energií? Co nám energii bere a co dává? Jak nám proudí energie v těle? Seznámení se 4 základními energiemi a jak je využíváme? 

Motivace – co to vůbec je? vnější x vnitřní motivace – pozitiva a negativa, jak jsme motivovaní, kde se nacházíme, kde chceme být a jak se tam dostat? Jaké máme bariéry motivace? 

Komunikace – co ji ovlivňuje, verbální a neverbální komunikace, přímá komunikace vs. manipulace.

Specialista manažerem – plynulý přechod z role do role, na co si dát pozor, s čím začít, jaké je naše PROČ chceme být manažerem? 

Manažer koučem – vedení a rozvoj lidí pomocí koučování.

Jak si splnit své sny – příběh a technika Walt Disney.

Jak dosáhnout svých cílů – prioritizace cílů, SMART, spolupráce 

Jak využít svůj potenciál – co mi jde a co ne, v čem jsou pozitivní mé slabé stránky, do čeho vložit energii, chci vs. musím. 

Konflikty v komunikaci – co je konflikt, co jej ovlivňuje, náš postoj ke konfliktům, inspirace jak je možné konflikty řešit 

Efektivní porady – typy porad, organizace, účastníci, role, situace na poradách, zápis

Zpětná vazba – k čemu je dobrá a kdy se jí vyvarovat, chyby při dávání zpětné vazby, úskalí dávání i přijímání zpětné vazby, techniky zpětné vazby.

Hledáme řešení – techniky hledání řešení – brainwritting, walt disney, rybí kost, 5x proč. 

Kontakt


Monika Dvorská

Koučka, lektorka, průvodkyně, grafoložka.

tel: 734 131 080

e-mail: info@monikadvorska.cz

O mne


Profesní minulost 

Po studiu střední průmyslové školy jsem od roku 2003 pracovala ve třech korporátních společnostech, kde jsem prošla různými pozicemi od asistentky až po regionální obchodní manažerku. Moje hlavní náplň práce byla péče o zákazníky, ale i vedení a podpora spolupráce v týmu.

Osobní rozvoj 

V roce 2010 se začínám věnovat grafologii, kde nacházím postupy jak pracovat s písmem a poznávat vlastnosti či charakter z textu pisatele. Postupem času, cca od roku 2013, rozšiřuji svoje vzdělávání, procházím různými školeními od obchodních dovedností přes vztahová témata, absolvuji sebezkušenostní filozofii Principy života, základy celostní medicíny a postupně se dostávám také ke konstelacím a základům koučování.  Osobní rozvoj je součástí mého života, je pro mne hnacím motorem a chci v něm nadále pokračovat.

Současnost

Systemické konstelace a koučování mne zaujalo na tolik, že v současnosti procházím 1. akreditovaným výcvikem koučů na Koučinkové akademii Libchavy, kde rozšiřuji své koučovací dovednosti dle standardů ICF.

V obchodní sféře, kde jsem působila 17 let mne nejvíce bavil kontakt s lidmi, hledání variant a jejich potřeb, snaha najít co nejlepší řešení pro obě strany. Ráda bych i tyto zkušenosti předávala dál např. formou workshopů a konzultantských služeb pro začínající obchodníky i obchodní týmy.

V roce 2018 jsem se začala věnovat také oblasti psychosomatika – propojení emocí a cítění s tím jak působí na naše tělo. Absolvovala jsem v této oblasti roční kurz základy celostní medicíny. V návaznosti na to jsem si prošla kurzem také hirudoterapie – léčení pomocí lékařských pijavic. Tomuto oboru se nadále věnuji.  Zajímám se i o oblast kvantové fyziky a vliv myšlení na tvorbu a reálný výsledek. Současným tématem, které nyní zkoumám, jsou naučené vzorce chování a jejich vliv na náš život a fungování systémů a životních scénářů v rámci rodiny a osobních vztahů. Individuálně tato témata také koučuji.

Když jsem sama ve svém…

Příroda a procházky za jakéhokoliv počasí mne dobíjí energií, obzvláště ráda mám horskou turistiku. Ráda si hory také vizualizuji a cítím se hned jako v ráji. Když je zima a venku počasí pod psa, relaxuji s teplým čajem, zakrytá teplou dekou a pozoruji plápolající oheň v krbu nebo si čtu příjemnou knížku. Je mnoho věcí co dělám ráda……

Reference