Workshopy

Workshopy


Šijeme workshopy a školení na míru, v oblastech, se kterými máme osobní zkušenost. Spolupracuji s Janou Veverkovou osobní koučkou s mnohaletou zkušeností.

Umíme připravit jednorázové workshopy i tématicky na sebe navazující.

V rámci přípravy workshopů se držíme hesla „méně je někdy více“.

Využíváme vlastní model :

MYŠLENKA – ZÁŽITEK – UVĚDOMĚNÍ – KROK

Vycházíme z přesvědčení, že všeho moc škodí a to se týká i informací. Proto se snažíme připravit rozvojový den či půl den tak, aby informací bylo méně a účastník workshopu či školení z něj odcházel minimálně s jednou nosnou myšlenkou, jedním zážitkem, uvědoměním a jedním malým krokem, který v praxi udělá. Občas slyšíme, že školení nefunguje, že je to stejně vše teorie a návody. Otázkou je proč tomu tak je? Naší odpovědí je, že nehledáme jak teorii propojit s praxí, nehledáme jak dělat věci jinak. Možná často očekáváme, že po absolvování školení změna nastane sama od sebe a budeme hned dělat věci jinak. Neuvědomujeme si však, že žijeme v zajetí našich návyků, myšlenkových vzorců a automatických reakcí a že bez tréninku a práce ani změna a rozvoj nejde. 

Organizace workshopů

Jsme schopné ušít workshop či školení na míru dle Vašich potřeb, v oblastech se kterými máme osobní zkušenost. Téma může být jednorázové nebo na pokračování v rozsahu 3 hod. až 1 dne. V rámci workshopů využíváme i koučování techniky a otázky, naším cílem je vtáhnout účastníky do tématu tak, aby sami utvářeli průběh dle svého zadání. 

Témata workshopů

Rodič, Dítě, Dospělý v běžné komunikaci (Transakční analýza v praxi). Toto téma přináší jiný pohled na to, proč selhává komunikace dospělých ať už doma či ve firmě a přináší tipy pro trénování jak jinak v komunikaci fungovat. 

Náš vnitřní svět I. Na workshopu si klademe otázky kdo jsme? co umíme? v jakém prostředí žijeme? jak se chováme? jaká jsou naše přesvědčení? role? a hodnoty? (Neurolingvistické úrovně v praxi). Cílem je získat náhled do svého vnitřního světa a zjistit co jej vše ovlivňuje. 

Náš vnitřní svět II. Na tomto workshopu zkoumáme hravou formou své vnitřní podosobnosti, jejich silné a slabé stránky, motivace, cíle, chování, přesvědčení a hodnoty. 

Řízení vlastní energie –  jak jsme na tom s vlastní energií? Co nám energii bere a co dává? Jak nám proudí energie v těle? Seznámení se 4 základními energiemi a jak je využíváme? 

Motivace – co to vůbec je? vnější x vnitřní motivace – pozitiva a negativa, jak jsme motivovaní, kde se nacházíme, kde chceme být a jak se tam dostat? Jaké máme bariéry motivace? 

Komunikace – co ji ovlivňuje, verbální a neverbální komunikace, přímá komunikace vs. manipulace.

Specialista manažerem – plynulý přechod z role do role, na co si dát pozor, s čím začít, jaké je naše PROČ chceme být manažerem? 

Manažer koučem – vedení a rozvoj lidí pomocí koučování.

Jak si splnit své sny – příběh a technika Walt Disney.

Jak dosáhnout svých cílů – prioritizace cílů, SMART, spolupráce 

Jak využít svůj potenciál – co mi jde a co ne, v čem jsou pozitivní mé slabé stránky, do čeho vložit energii, chci vs. musím. 

Konflikty v komunikaci – co je konflikt, co jej ovlivňuje, náš postoj ke konfliktům, inspirace jak je možné konflikty řešit 

Efektivní porady – typy porad, organizace, účastníci, role, situace na poradách, zápis

Zpětná vazba – k čemu je dobrá a kdy se jí vyvarovat, chyby při dávání zpětné vazby, úskalí dávání i přijímání zpětné vazby, techniky zpětné vazby.

Hledáme řešení – techniky hledání řešení – brainwritting, walt disney, rybí kost, 5x proč.