Koučink

Koučink


Co je koučink?

Když se řekne kouč nebo koučink každý si představí něco jiného. Někdo sportovního trenéra, který instruuje hráče na hřišti co mají dělat a dává jim zpětnou vazbu co se jim daří a na čem mají zapracovat. Jiný si představí poradce/konzultanta, který poté co mu sdělíte problém, najde jeho příčinu a doporučí vám následně postup pro změnu. Někdo si plete koučink s mentorinkem a očekává sdílení zkušeností, jiný si spojuje koučování s psychoterapií. 

Osobně jsem se setkala se zaměňováním koučování a poradenství a často slýchala „tak mi řekněte co mám dělat?“ O tom ale naše koučování není. Vy jste odborníci na vaši oblast, my na oblast koučování. Nemusíme rozumět tématu a přesto můžeme klást vhodné otázky a řídit koučovací proces a podporovat vás v uvědomění a rozvoji.

Snažíme se také vhodně pracovat se zpětnou vazbou, věříme, že je důležitá především v přímé komunikaci tzv. „tady a teď“, toho co vidíme, slyšíme a vnímáme, ale může být kontraproduktivní pokud je příliš častá, vychází z toho co si jako koučové myslíme a může tak vytvářet i závislost klienta na koučovi. Klient pak není schopen sám hledat odpovědi na otázky, ale chodí si pro odpovědi ke koučovi. Naším cílem je, aby si klient na své odpovědi přišel sám a mohl tak zažít hlubší uvědomění své situace. Využíváme k tomu řadu koučovacích technik ať už tzv. transakční techniky podporující (zjednodušeně) Váš pohyb z bodu A do bodu B, tak hlubší transformační techniky, které podporují vnitřní zkoumání sebe sama na úrovni Vašich přesvědčení a hodnot. Zaměřujeme se také na koučování vnějších systémů (firemních i rodinných) a vnitřních systémů tzv. týmů či pod osobností uvnitř sebe sama.

Při koučování se nezabýváme minulostí, hledáme v ní pouze pozitivní zdroje a zkušenosti, naším cílem je mapovat současný stav a hledat možnosti jak jej změnit k větší spokojenosti. Někdy se může stát, že je pro klienta nejprve vhodná psychoterapie, v tomto případě koučování ukončujeme a nabízíme kontakt na psychoterapeuta.

Koučujeme dle etického kodexu kouče ICF (mezinárodní federace koučů). Samozřejmostí je pro nás naprostá mlčenlivost ohledně obsahu koučování a informací, které nám klient při koučování sdělí. Pokud používáme příklady z praxe nikdy neuvádíme jméno a detaily. Více o kodexu se můžete dozvědět níže. 

www.coachfederation.cz/cz/pro-klienty/eticky-kodex.html

Jak koučování probíhá?

V prvé řadě si popovídám jaká jsou Vaše očekávání, co je koučování a v čem Vás může podpořit. Ke koučování je vhodný pouze klient, který sám chce tj. přichází dobrovolně z vlastního přesvědčení. Pokud přichází „za trest“, protože ho např. poslal šéf, aby se opravil, koučování nebude fungovat. Já jsem zodpovědná za proces koučování, koučovaný za vlastní rozvoj. 

Dále si vyzkoušíte ochutnávkový koučink a v případě zájmu se domluvíme na úvodním počtu sezení. Pro dlouhodobý rozvoj doporučujeme delší spolupráci, ze začátku minimálně 6 sezení s odstupem cca 14 dnů. Koučujeme ale i tzv. SOS. Upřednostňujeme osobní setkání, nicméně můžeme koučovat i na dálku přes skype případně telefon. 

Jaká témata koučuji? 

Koučuji v podstatě všechna profesní i osobní témata pokud není pro ně vhodnější psychoterapie nebo konzultace.