Grafologie písma

Grafologie písma


K čemu grafologický rozbor slouží:

Grafologie je psychologická projekční metoda která zkoumá osobnost pisatele  na základě neuvědomělých procesů – skrze jeho písemný projev. Rukopis dokáže o pisateli říci více než mnoho vyřčených slov. Písemný projev totiž odhaluje náš „vnitřní život“, povahu, temperament a charakterové vlastnosti.

  • Každému, kdo se snaží o uvědomělé a hlubší sebepoznání, grafologický rozbor poslouží jako nasměrování na cestě sebereflexe, poznání dobrých i špatných vlastností a rozvoje svých dispozic.
  • Grafologický posudek může pomoci při volbě vhodného zaměstnání či při výběru kandidáta na danou pozici (rozbor je zaměřen na konkrétní vlastnosti: kreativita, zodpovědnost, sociálnost, samostatnost, organizační schopnosti, týmovost nebo individuálnost apod. – lze snadno odhalit i chtěné předstírání a přetvářku).
  • Rozbor písma může odhalit i skrývanou úzkost, psychickou nevyrovnanost či nástup psychické poruchy (v kombinaci s kresebnými či dalšími technikami).

Co je ke grafologickému rozboru potřeba:

  • Kancelářský nelinkovaný papír formátu A4 (ne tvrdá čtvrtka, ne útržek papíru s krátkou poznámkou)
  • Psací písmo (ne tiskací)
  • Propiska (nikoli tužka, ani pero)
  • Autorský text s podpisem (na obsahu nezáleží, text ale nesmí být opsaný!)

K rukopisu připište základní informace o pisateli, které nejsou z písma zjistitelné: věk, pohlaví, vzdělání a profesi. Uveďte také, na co se chcete zaměřit a z jakého důvodu máte o grafologický rozbor zájem.